Ny ledelse i Langsua nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret valgte i møte 18.03 Håvard Halvorsen (Nord-Aurdal) til ny leder, og Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron) til nestleder. Neste møter i styret blir 11.05 og 22.06.

Les mer om styrets sammensetning på denne siden, se nasjonalparkstyre/styremedlemmer. 

(Publisert:19.03.2020)