Ny fagrapport om Røssjøen naturreservat kommer

Skogstorkenebb
Skogstorkenebb, Foto: Morten Liebe

Det er i 2018 utført registreringer av naturkvaliteter i Røssjøen naturreservat beliggende i kommunene Nord-Aurdal, Etnedal og Nordre Land. Rapporten vil foreligge tidlig på nyåret. Kistefoss skogtjenester AS er konsulent etter bestilling fra Langsua nasjonalparkstyre. Hensikten med Røssjøen naturreservat (24 km2) er å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde med bla. et særegent plante- og fulgeliv. Hovedtrekk i rapporten presenteres her seinere.

(Publisert:19.12.2018)