Ny epost-adresse for søknader til Langsua nasjonalparkstyre

Fylkesmannen Innlandet er etablert fra 1. januar. Søknader til Langsua nasjonalparkstyre sendes til fminpost@fylkesmannen.no der vi har vårt saksarkiv. 

(Publisert:08.01.2019)