Søknad om tiltaksmidler for 2020

Dokkvatnet innenfor Holsbru
Dokkvatnet innenfor Holsbru, Foto: Morten Liebe

Nasjonalparkstyret har søkt Miljødirektoratet om tiltaksmidler for 2020 som bla. omfatter: 

- Skjøtsel av kulturmark, flere lokaliteter.

- Detaljplanlegging og etablering av startpunkt Verksodden i Sør-Fron.

- Besøksside på nett for nasjonalparken.

- Restaurering av stier og kanalisering av ferdsel med klopplegging og steinlegging. 

- Kortversjon av forvaltningsplanen.

- Sårbarhetsanalyse og kartlegging av naturverdier.

Vi vil ventelig for svar på søknaden i begynnelsen av mars. 

(Publisert:30.01.2020)