Konklusjoner fra møtet med Miljødirektoratet

I møtet med Miljødirektoratet 16.11.18. ble følgende oppfølging bestemt:

- Langsua nasjonalparkstyre og Dovrefjell nasjonalparkstyre fortsetter utvikling en av "Park track" (app for registrering av motorferdsel i utmark og rapportering). Utvalgte kommuner trekkes inn for seinere å tilby dette til kommunene i landet.

- Noen justeringer gjøres i utkast til forvaltningsplan før faglig godkjenning i direktoratet. Planen skal inneholde forvaltningsplan for Hynna naturreservat som forvaltes av fylkesmannen i Oppland.

- Langsua nasjonalparkstyre ferdigstiller innfallsport Holsbru i 2019. Miljødirektoratet mener at innfallsporten blir bra. Nasjonalparkstyret ønsker å etablere flere innfallsporter langs Fv. 204 (Vestfjellveien) etter med felles uttrykk. Først på lista står Lenningen i Etnedal.

(Publisert:19.12.2018)