Ny artikkel om skjeggklokka

Geir Høitomt har skrevet en meget fyldig artikkel om skjeggklokka i Norsk botanisk tidsskrift nr. 2/2018. Denne arten vuderes i gjeldende rødliste som nær truet (NT) på grunn av en svært begrenset utbredelse, og pågående nedgang knyttet til naturtyper i tilbakegang. Skjeggklokka har et lite og kompakt utbredelsesområde sentralt i Oppland fylke, rundt Synnfjellet og i Gausdal vestfjell. Enkeltforekomster finnes utenfor dette kjerneområdet.

Foto: Thor Østbye

(Publisert:31.10.2018)