Nasjonalparkstyrets møte 12.12.16.

Forvaltningsplan og besøksstrategi for Langsua i fokus, samt søknad om prosjektmidler 2017.

Nasjonalparkstyret jobber med utforming av et høringsutkast til forvaltningsplan og besøksstrategi som ett dokument. Høringsrunden starter ventelig på vårparten. En foreløpig besøksstrategi ble vedtatt i møtet.

Styret har søkt Miljødirektoratet om midler til å ferdigstille informasjons- og startpunktet på Storeskag i Øystre Slidre, og det samme på Holsbru i Gausdal, tilsammen 1,1 millioner. På Storeskag skal toalettanlegget ferdigstilles. Prosjektet på Holsbru omfatter parkeringsarealer, informasjonstiltak, synliggjøring av merkevara for nasjonalparker og nye stier. 

Søknaden inneholder også skjøtsel av kulturmark for å bevare plante-, fugle- og dyreliv og flere informasjonstiltak. Svar på søknaden forventes i begynnelsen av mars.

(Publisert:12.01.2017 Sist endret:04.05.2018)