Nasjonalparkstyret vil vite mer om friluftslivet i Langsua

  

Langsua nasjonalparkstyre vil i sommer gjennomføre en undersøkelse blant friluftslivutøverne i Langsua-området.

Målet med undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hvem som bruker området, hva de gjør, men ikke minst; hvilke ønsker de har for f.eks. stimerking, klopping av bløte partier og informasjon. Dette vil gi styret et bedre grunnlag for å tilrettelegge for de som besøker området.

Ved 15 stier inn i området blir det utplassert såkalte selvregistreringskasser. Utenpå disse kassene er det en plakat med oppfordring om å fylle ut et kort inne i kassa.

Områder med kasser er Snubblia, Storhøliseter, Øyvassosen, Venlisetra, Revsjøplassen, Liomsetra, Reinsåsen, Ormtjernsætra, Storeskag, Bjødnhølen, Skreddalen, mot Røssjøkollane og Svarthamar. I tillegg hjelper Holsbru kafé oss med å dele ut skjema til de som kjøpet bombillett til Liomsetervegen.

Så oppfordringen til brukere av Langsua-området er: Passerer du en selvregistreringskasse i sommer, så fyll ut et kort!

(Publisert:15.06.2015 Sist endret:04.05.2018)