Nasjonalparkstyret ber om tilbud på bygging av utedo

 Langsua nasjonalparkstyre v. Fylkesmannen i Oppland ønsker tilbud på bygging av utedo ved p-plass Veslefjell langs Jotunheimvegen.

Konkurransegrunnlaget kan lastes ned her:

Konkurransegrunnlaget

Vedlegg: a.Byggetegning

              b.Kontrakstmal

 

Du kan også få konkurransegrunnlaget tilsendt ved henvendelse til nasjonalparkforvalter Marit Vorkinn, tlf. 612 66068/ email: fmopmvo@fylkesmannen.no

 

Tilbudsfristen er 20. mai 2015

(Publisert:23.04.2015 Sist endret:04.05.2018)