Mulige tiltak i Langsua 2018

Storfe i Dokkfaret
Storfe i Dokkfaret, Foto: Morten Liebe

Langsua nasjonalparkstyre vil søke Miljødirektoratet om midler til følgende tiltak neste år:

- Oppgradering av innfallsporten på Holsbru i Gausdal. Stikkord: Bedre parkering, informasjon,

  avgrensning mot kafeen, signalelement nasjonalpark, DNT-sti  mm. 

- Skjøtselsbeite flere steder for å sikre verneverdig vegetasjon og landskap.

- Trykking av info-hefte om verneområdene på engelsk.

- Avsluttende landskapstiltak ved informasjons-/startpunktene på Veslefjell ved

   Jotunheimvegen (Nord-Fron) og på Storeskag (Øystre Slidre).

(Publisert:11.12.2017 Sist endret:04.05.2018)