Møte med fjelloppsyn og SNO om forvaltningsplanarbeidet

27. august hadde nasjonalparkforvalterne møte med fjelloppsynet i Øystre Slidre, Torpa, Gausdal og Nord-Fron, samt SNO.

Problemstillinger knytta til jakt, motorferdsel, tilrettelegging for friluftsliv, landbruk og samarbeidsformer diskutert. Det kom mange nyttige innspill.

Referat fra møtet finner du her.

(Publisert:10.09.2015 Sist endret:04.05.2018)