Møte med administrativt kontaktutvalg om forvaltningsplanarbeidet

2. september hadde nasjonalparkforvalterne møte med administrativt kontaktutvalg for å diskutere samordning av saksbehandling mellom kommuene og nasjonalparkstyret.

Referat fra møtet finner du her.

(Publisert:29.09.2015 Sist endret:04.05.2018)