Møte med Fram tamreinlag om forvaltningsplanen

29. oktober var det møte med Fram tamreinlag om forvaltningsplanen.

 

Referat fra møtet finner du her.

(Publisert:13.11.2015 Sist endret:04.05.2018)