Midler til tiltak i Langsua 2020

Miljødirektoratet har tildelt Langsua nasjonalparkstyre totalt kr. 680000,- til tiltak i verneområdene for 2020. Det var søkt om vel 1,5 mill.

Midlene skal gå til skjøtsel av kulturmark, informasjon om verneområdene herunder besøksside på web, klopplegging og kanalisering av ferdsel, planlegging utvikling Kittilbu utmarksmuseum, sårbarhetsanalyse i Espedalen og kortversjon av forvaltningsplanen.

(Publisert:04.03.2020)