Ny kunnskap - Sommerfugler i Langsua

Illustrasjonsfoto - lunsjmøte 25.01.18
Illustrasjonsfoto - lunsjmøte 25.01.18

En ukjent verden for de fleste dukket opp da Reidar Voith i vårt lunsjmøte 25. jan satte fokus på dvergmøll og bladmøll. Det er faktisk bare ca. 10 personer i Norge som virkelig driver aktivt innen denne "bransjen".

Feltundersøkelser langs aksen Kittilbu - Dokkfaret ble gjort sommeren 2017. Spennende funn så dagens lys. Vi vet litt mer om hva som finnes i Langsuas gamle skoger og myrkanter, og økologien til disse sommerfuglene. F.eks. sitter taigaflyene i gammel lav som vokser på gamle gran- og furutær på dagtid og spiser på blåbærplanter om natta!

Langsua nasjonalparkstyre har mottatt en rapport om undersøkelsene.  Stikkord: Dvermøll -slekten Stigmella , Bladmøll - slekten Phyllonorycter og  Taigaflyene av slekten Xestia. 

(Publisert:11.01.2018 Sist endret:04.05.2018)