Langsua nasjonalparkstyre møter Miljødirektoratet

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell
Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Langsua nasjonalparkstyre møter Miljødirektoratet 16. november. Temaene for møtet er:

* Høringsutkast forvaltningsplan Langsua - justeringer av dokumentet.

* Prosjekt "Park track" - mobilbasert registrering av motorferdsel i utmark - status og 

  videreføring av prosjektet herunder uttesting vinter 2019.

* Prosjekt Holsbru 2019 - videreføring - planlegging av informasjonstiltak.

(Publisert:06.11.2018)