Langsua nasjonalparkstyre - nye vedtak

Arbeidsutvalget hadde møte 11. okt., og gav:

- Tillatelse til Norges geologiske undersøkelser om lavtflyging for kartlegging av divers geologi.

- Tillatelse til DNT for å teste skiløype nordover fra Vestfjellhytta for kommende vinter.

- Tillatelse til Dokk beitelag for endring av gjerde ved Dokkvatnet.

- Tillatelse til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (Ås) for videreføring av kameraovervåking av kongeørnreir og dermed videre forskning på byttedyr.

Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:04.05.2018)