Langsua nasjonalpark er opprettet

Langsua
Langsua, Foto: Kjølv Falklev - SNO


Verneplan for Langsua i Oppland fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd 11.03.2011. Langsua nasjonalpark er en utvidelse av den tidligere Ormtjernkampen nasjonalpark. Den nye nasjonalparken er på ca 537 kvadratkilometer.

Verneplanen omfatter i tillegg til Langsua nasjonalpark fire nye landskapsvernområder og fem nye naturreservater. I tillegg er det eksisterende Hynna naturreservat utvidet. Verneplanen utgjør til sammen 1000 kvadratkilometer.

Les hele pressemeldingen på Miljøverndepartementet sine sider.

(Publisert:29.06.2012 Sist endret:04.05.2018)