Langsua - et lagspill

Mange deler på ansvar og myndighet i Langsua. Her får du en oversikt over hva nasjonalparkstyret har ansvaret for, og hvilket ansvar andre aktører har.

På årsmøtet for  Naturvernforbundet i Lillehammer 19. mars presenterte nasjonalparkforvalter Ulf Ullring en oversikt over hvem som steller med ulike oppgaver i Langsua nasjonalpark. Nasjonalparkstyret har forvaltningsansvar og myndighet kun etter Naturmangfoldlova. For å få til en helhetlig forvaltning av områdene i Langsua er en derfor avhengig av et godt lagspill mellom mange aktører, som private grunneiere, bruksberettigede, kommuner, SNO, fjellstyrer, frivillige organisasjoner m.fl.

Her finner du foredraget til Ulf Ullring: Langsua et lagspill 

(Publisert:24.03.2015 Sist endret:04.05.2018)