Kurs i ljåslått på Kittilbu

Kittilbu utmarksmuseum arrangerer kurs i ljåslått 18. og 19. juli.

Kurset tar for seg slåtteteknikk, skjerping av ljå, vedlikehold og restaurering av artsrike slåtteenger, biologisk mangfold og oppsett av hesje.

Program

 

Påmeldingsfristen er 1. juli.

(Publisert:12.05.2015 Sist endret:04.05.2018)