Kampen mot gjengroing fortsetter!

Skjøtsel ved Nordbua i Espedalen LVO før tiltak.		
Foto: Kjølv Øystein Falklev
Skjøtsel ved Nordbua i Espedalen LVO før tiltak. Foto: Kjølv Øystein Falklev

 

På oppdrag fra Langsua nasjonalparkstyre har SNO nå satt i gang skjøtselstiltak på Nordbua i Espedalen LVO.31.08 – 01.09 satte Gausdal Fjellstyre og SNO i gang arbeidet med å tynne ut bjørk å einer fra vollen kring det gamle felegeret Nordbua. Etter flere år uten beite av betydning har vollen krympet inn pga at bjørk og einer har okkupert stadig mere plass. På sikt representerer denne gjengroingen en trussel mot flere av artene som nå finnes i naturbeitemarka, slik som skjeggklokke, mogop og marinøkler.

Arbeidet kommer til å fortsette i noen år framover, og smått om senn vil nok vollen framstå som i tidligere tider. Den bjørka som er egnet til ved blir transportert til de åpne fjellstyrebuene Nordbua og Megrunn. Resterende bjørk og einer vil bli brent på stedet.

Det blir jobbet med å få beitedyr til stedet. Dette i samarbeid med fjellstyret som administrerer beiteretten i statsallmenningen.

Skjøtsel ved Nordbua i Espedalen LVO etter tiltak.		Foto: Arne Aassveen

 Skjøtsel ved Nordbua i Espedalen LVO etter tiltak. Foto: Arne Aassveen

 

Marinøkkel. En forholdsvis lett art å finne i Langsua NP og tilgrensede verneområder. Foto: Arne Aassveen

 

(Publisert:03.09.2015 Sist endret:04.05.2018)