Innspill til forvaltningsplanen

Innspill til forvaltningsplanen (frist 10. august) har begynt å komme inn. Innspillene vil bli lagt ut fortløpende.  

For å lese innspillene kan du gå inn via "Utarbeiding av forvaltningsplan" under Aktuelt i høyre marg, eller direkte her.

(Publisert:14.07.2015 Sist endret:04.05.2018)