Innspill fra landbruksmøte på Lillehammer

26. mai var representanter fra landbruket i Gausdal, Lillehammer og Nordre Land invitert til arbeidsmøte for å gi innspill til forvaltningsplanen for verneområdene i Langsua. 

Møtet hadde særlig fokus på beitespørsmål. Leder av Langsua nasjonalparkstyre, Olav Olstad, ønsket velkommen og ledet møtet.

Innledninger på møtet:

 

Etter innledningene var det gruppearbeid for å gi innspill til forvaltningsplanen.

Grunnlag for gruppearbeidet: Notat

Innspillene og deltakerliste på møtet finner du her.

 

 

 

 

(Publisert:04.06.2015 Sist endret:04.05.2018)