Innfallsport Storeskag i Øystre Slidre åpnet

Åpning av toalettanlegget 25.06.18.
Åpning av toalettanlegget 25.06.18., Foto: Morten Liebe

Langsua nasjonalparkstyre ved styreleder Olav Olstad klippet snora på det nye toalettet på innfallsporten Storeskag i Øystre Slidre 25.06. Herlighetene ligger åpne for en tur til Langsuas høyeste topp Skaget. Den nye stien opp der blir flittig brukt. Du kan også ta en rast ved bordene på plassen med fantastisk utsikt over fjellet med Haldorbu landskapsvernområde og Langsua nasjonalpark tett på. Det gamle grustaket har fått en helt annen funksjon med toalettet, parkeringsplass, sitteplasser og informasjon.

Vi ser resultatet av god utført planlegging og bygging av  Øystre Slidre byggservice, Stibyggjaren as og Øystre Slidre kommune . Prosjektet er finansiert med midler fra Miljødirektoratet, og Langsua nasjonalparkstyre har hatt ansvaret for gjennomføringen i samarbeid med SNO. Øystre Slidre fjellstyre skal foreta ettersynet framover.

(Publisert:27.06.2018)