Forvaltningsplanutkast på høring

Ferdigstilling av toalettet.
Ferdigstilling av toalettet. , Foto: Morten Liebe

Langsua nasjonalparkstyre har lagt ut utkast til forvaltningsplan for verneområdene til offentlig høring. Se høringsbrevet her. Høringsfristen er 15. oktober. Det er gjennomført tre åpne møter (Skåbu, Gausdal og Fagernes), møte i Rådgivende utvalg, med faglagene i landbruket og med landbrukskontor/teknisk i Gausdal. Oppmøtet har vært fra 4 til 35 stk. på de forskjellige møtene.

Planen omfatter alle de 11 verneområdene i Langsua inkludert Hynna naturreservat som fylkesmannen forvalter. De tematiske retningslinjene feks. for landbruk, motorferdsel i utmark og byggverk, i planen utdyper verneforskriftene. Besøksstrategien er inkorporert i utkastet. Vi oppfordrer til å være mest mulig konkrete i høringsuttalelsene.

Nasjonalparkstyret behandler innkomne uttalelser i desember, og vil deretter sende planen for endelig godkjenning i Miljødirektoratet.

Vi har fortsatt noen trykte eksemplarer igjen til utdeling. Kontakt Morten Liebe (41677672) eller Ulf Ullring (48197979).

(Publisert:22.08.2019 Sist endret:24.09.2019)