Forvaltningsplan for Langsua - nå til faglig godkjenning

Skogstorkenebb
Skogstorkenebb, Foto: Morten Liebe

Langsua nasjonalparkstyre vedtok 07.05. å sende forvaltningsplanutkastet for Langsua til Miljødirektoratet for faglig godkjenning. Etter den runden vil planen bli lagt ut på offentlig høring. Faglig rådgivende utvalg vil bli trukket inn i den prosessen. Tidspunktet for høringen er foreløpig ikke klart. 

(Publisert:09.05.2018)