Forvaltningsplan Langsua - framdrift

Nasjonalparkstyret har lagt opp til følgende framdrift i sine nærmeste styremøter: 

- 27.01: Foreløpig vurdering av innkomne uttalelser

- 02.03: Ferdigstilling av planen

- Oversendelse deretter til Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Det kom inn 45 uttalelser som nå vurderes. 

(Publisert:10.01.2020)