Forvaltningsknutepunktet for Langsua til Gausdal

Miljøverndepartementet har besluttet at Segalstad bru i Gausdal kommune skal være forvaltningsknutepunkt for Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder.

Departementet har lagt vekt på at Gausdal kommune er utnevnt til nasjonalparkkommune, at kommunen har et vesentlig areal innenfor verneområdene og at plasseringen geografisk er meget god som innfallsport til nasjonalparken og de øvrige verneområdene.

Fylkesmannen i Oppland vil nå lyse ut stillingen som nasjonalparkforvalter. Både forvalteren og Statens naturoppsyn vil ha sine kontorlokaler ved forvaltningsknutepunktet.

Nasjonalparkforvalteren skal utgjøre sekretariatet for Langsua nasjonalparkstyre, som er forvaltningsmyndighet for verneområdene med unntak av Hynna naturreservat.

Godkjenning av forvaltningsknutepunkt for Langsua nasjonalpark og tilliggende verneområder, brev fra Miljøverndepartementet 12. september 2012

 

(Publisert:14.11.2012 Sist endret:04.05.2018)