Forum for natur og friluftsliv besøkte Langsua nasjonalparlstyre

Daglig leder Ole M. Fossli orienterte 04.12. om organisasjonens virksomhet og om holdningene til endringer i lovverket når det gjelder bla. sykling i utmark mm.

Han gav følgende karakterer til Langsua nasjonalparkstyre: 

- Forvaltning og rolleforståelse: Bra

- Medvirkning: Forbedringspotensiale

- Vekting av ulike interesser i Rådgivende utvalg: Bra

(Publisert:05.12.2017 Sist endret:04.05.2018)