Etablering av informasjons- og startpunkt på Holsbru i Gausdal

Utsnitt av plassen ved Holsbru sommer 2017
Utsnitt av plassen ved Holsbru sommer 2017, Foto: Morten Liebe

Langsua nasjonalparkstyre vil i 2018 starte etablering av informasjons- og startpunkt på Holsbru i Gausdal. Arbeidet gjøres sammen med flere andre aktører. Stikkord for opprustingen er korttids- og langtidsparkering, informasjon om nasjonlaparken mv., elementer som signaliserer merkevare nasjonalpark, nye turmuligheter, renovasjonsordning, landskapsforbedring og skilting til nasjonalparken. Miljødirektoratet har ytet midler til tiltaket. Bildet viser litt av dagens situasjon. 

(Publisert:22.02.2018 Sist endret:04.05.2018)