Doktorgrad om kvartærgeologien - landformer fra istida

Arturs Putnin (fra Lativa) har nylig avlagt sin doktorgrad på univeristet på Ås, NMBU om landformer fra istida i Gausdal Vestfjell. Vi vil etter hvet hente kunnskap fra dette arbeidet og få dette presentert her og i andre sammenhenger. Langsua rommer nemlig en spennende istidshistorie.

(Publisert:31.10.2018)