Distriktsøvelse - Oppland røde kors

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell
Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Oppland røde kors gjennomfører en distriktsøvelse i Langsua i perioden 8.feb. til 11. feb. Basen blir på DNT-s betjente hytte på Liomseter, Dokkfaret landskapsvernområde. Aktiviteten foregår noe i Langsua nasjonalpark og for øvrig i Espedalen landskapsvernområde. Dekningsgraden for nødnettet skal også testes. Det forventes ca. 80 deltagere. En del av aktivitene foregår med snøscooter.

(Publisert:09.01.2018 Sist endret:04.05.2018)