DNT endrer navnebruken fra Huldreheimen til Langsua

Storhølipiggen fra Storhølisætra.
Storhølipiggen fra Storhølisætra., Foto: Line Andersen - FMOP

Styret i DNT Oslo og Omegn har etter oppfordring bl.a. fra Langsua nasjonalparkstyre, vedtatt å endre navnsettingen Huldreheimen til Langsua. Også de lokale turistforeningene har ønsket en slik navneendring.

 

Jan Erik Reiten, driftssjef i DNT Oslo og Omegn mener at Langsua er en av de skjulte perlene i den norske fjellheimen, og at et så fint turområde fortjener å bli bedre kjent. Reiten håper derfor at navnebyttet vil bidra til dette.

Nasjonalparkstyret anser DNT for å være en viktig informasjonskanal og medspiller for å øke kjennskapen til og bruken av Langsua. Styret er derfor glad for at DNT Oslo og Omegn har vedtatt å bruke Langsua-navnet. 

(Publisert:17.03.2015 Sist endret:04.05.2018)