Besøksstrategien er vedtatt

Langsua nasjonalparkstyre har vedtatt besøksstrategien for verneområdene i Langsua. Det er foretatt en begrenset høringsrunde. Denne runden gav en rekke gode innspill til konkrete tiltak og samarbeidsformer framover. Disse forslagene vil styret ta seg i den årlige planleggingen av tiltak. Nasjonalparkstyret takker for innsatsen.Strategien blir lagt ut på denne siden rett over nyttår.

Essensen i strategien blir lagt inn i utkastet til forvaltningsplan som sendes på høring i 2018. På den måten får vi til en helhetlig forvaltning av verneområdene. Rådgivende utvalg vil brukt aktivt i høringsrunden. 

(Publisert:28.12.2017 Sist endret:04.05.2018)