Besøksstrategi for verneområdene i Langsua - begrenset høring

Storlægeret lvo
Storlægeret lvo , Foto: Morten Liebe

Et utkast til  besøksstrategi for verneområdene i Langsua er i dag sendt på begrenset høring til Oppland fylkeskommune, kommuner, Statskog, fjellstyrer, sameier, allmenninger, Forum for natur og friluftsliv, DNT og destinasjonsselskapene. Høringsfristen er  17. nov. Sakens dokumenter i form av høringsbrev, besøksstrategi og tiltaksplan ligger her. 

(Publisert:25.10.2017 Sist endret:04.05.2018)