Aktuelle prosjekter 2019 i Langsua

Langsua nasjonalparkstyre søker med det første Miljødirektoratet om tilskudd til følgende prosjekter for 2019:

- Ferdigstilling av innfallsporten på Holsbru i Gausdal, vekt på informasjonstiltak og

  tilrettelegging av langtidsparkering.

- Skjøtsel av kulturmark flere steder i Langsua.

- Planlegging av ny innfallsport på Lenningen i Etnedal, og i Oppsjøkrysset i Nordre Land.

- Diverse  klopplegginger over korte strekninger og informasjonstiltak.

Svar på søknadene kan forventes omkring 1.mars. 

(Publisert:02.01.2019)