1 mill. til tiltak i Langsua 2018

Miljødirektortatet har bevilget 1. million til tiltak i verneområdene i Langsua i år. Nasjonalparkstyret fordelte midlene slik i møtet 12.03.: 

Prosjekt Holsbru - etappe 1 - opprusting av innfallsporten 705000

Tilrettelegging innfallsportene Veslefjell og Storeskag sluttføres 100000

Drift av to de toalettanleggene på Veslefjell og Storeskag      40000

Engelsk utgave av A5-heftet om verneområdene        15000

Skjøtselsbeite, flere lokaliteter 140000

Illustrasjonsfoto: Fugleskjulet på Kittilbu.

(Publisert:14.03.2018 Sist endret:04.05.2018)