Nyheter

Flere tusen år gamle steinaldermalerier ble funnet i 2009 på en bergvegg ved Espedalsvannet

Se hele saken under: https://www.nrk.no/ho/sensasjonell-oppdagelse-holdt-hemmelig-i-ni-ar_-_-glemte-a-fortelle-det-1.14250416  

(Publisert:17.10.2018)

Nyttig studietur til Fulufjellet nasjonalpark i Norge og i Sverige

Langsua nasjonalparkstyre besøkte Fulufjellet nasjonalpark både på norsk og svensk side i begynnelsen av september. Her fikk vi se gode tilrettelagte innfallsporter, et aktivt naturum (besøkssenter) på svensk side og mange gode tiltak som gjør det mulig for alle å nyte naturkvalitetene der. Nordmenn og svensker jobber sammen i et Interregprosjekt, og har på den måten ...

(Publisert:16.10.2018)

Holsbru - korttidsparkeringen i dag

Avgrennsning av korttidsparkeringen og planering 111018

Og korttidsparkeringen er strammet opp med steinkanten og masser er planert mot  denne. Innkjørselen er markert med jordvoll.

(Publisert:11.10.2018)

Holsbru - prosjektet --- siste nytt

Status info-plattform 111018

Info-plattformen er olja og skillene for de to sitteområdene er satt opp i muret skifer. På hver side av disse kommer sittebenker i grovt tre.

(Publisert:11.10.2018)

Prosjekt Holsbru i dag - sittegruppe bygges

Bygging av sitteplass på info-plattformen, oppmurt skille mellom to sitteplasser

På info-plattformen bygges to sittegrupper. Den ene vises på bildet, dvs. her midtpartiet (oppmurt skille) mellom sitteplassene på begge sider som kommer etter hvert. Stein til muring av mur langs korttidsparkeringen og for ny trapp opp mot kafeen tilkjøres i dag. Oppmuring kan starte. DNT har søkt om å etablere ny sti ut fra plattformen. Stien er gått opp i felt av DNT og nasjonalparkforvaltning ...

(Publisert:04.10.2018)
Vis nyhetsarkiv