Nyheter

Besøksside på web

Nasjonalparkstyret arbeider nå med å lage en besøksside på web. Den blir på norsk og engelsk. Domenenavnet er www.langsua.no. Vi håper at siden er klar i løpet av mai måned. Sideoppsettet vil følge malen for Norges nasjonalparker.

(Publisert:30.03.2020)

Ny ledelse i Langsua nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret valgte i møte 18.03 Håvard Halvorsen (Nord-Aurdal) til ny leder, og Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron) til nestleder. Neste møter i styret blir 11.05 og 22.06. Les mer om styrets sammensetning på denne siden, se nasjonalparkstyre/styremedlemmer. 

(Publisert:19.03.2020)

Aktivitet som følge av Coronaviruset

* Forvalterne jobber i all hovedsak hjemmefra framover. * Alle arrangement og møter i vår regi er avlyst som fysiske møteplasser.         Møter holdes på Skype og telefon.  * Vi deltar som hovedregel ikke fysisk i møter mv. i regi av andre. 

(Publisert:12.03.2020)

Nytt nasjonalparkstyre 18. mars

Det nye nasjonalparkstyret konstitueres 18. mars. Følgende er oppnevnt til styret:  Nordre Land Ola Tore Dokken,  Øystre Slidre  Arnfinn Beito,  Etnedal  Toril Grønbrekk,  Gausdal  Anette Musdalslien,  Sør-Fron Ole Tvete Muriteigen,  Nord-Fron Heidi Maurstad,  Nord-Aurdal Håvard Halvorsen,  Innlandet fylkeskom. Mari Gjestvang. Det ...

(Publisert:04.03.2020)

Midler til tiltak i Langsua 2020

Miljødirektoratet har tildelt Langsua nasjonalparkstyre totalt kr. 680000,- til tiltak i verneområdene for 2020. Det var søkt om vel 1,5 mill. Midlene skal gå til skjøtsel av kulturmark, informasjon om verneområdene herunder besøksside på web, klopplegging og kanalisering av ferdsel, planlegging utvikling Kittilbu utmarksmuseum, sårbarhetsanalyse i Espedalen og kortversjon av forvaltningsplanen.

(Publisert:04.03.2020)
Vis nyhetsarkiv