Nyheter

Nye web-sider

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Det nærmer seg lansering av besøksside for Langsua. Vi regner med at det blir rundt månedsskiftet januar/februar. Den vil ligge under www.langsua.no. Siden kommer på norsk, engelsk og tysk og vil selvsagt være laget i tråd med designmanualen til Norges nasjonalparker. Langsua nasjonalparkstyre utarbeider siden. Nasjonalparkstyresiden som du er på nå vil bestå, men kommer ut i ny drakt. ...

(Publisert:13.01.2021)

Neste møte i nasjonalparkstyret

Langsua nasjonalparkstyre har neste møte 24. februar. Sted og klokkeslett er ennå ikke bestemt. Videre styremøter er 12.05 og 15.06.

(Publisert:13.01.2021)

Søknad om midler fra Miljødirektoratet - 2021

Nasjonalparkstyret søker Miljødirektoratet om kr. 775000,- for etablering av startpunkt Verksodden i Sør-Fron kommune i Espedalen. Styret samarbeider med Innlandet fylkeskommune og Sør-Fron kommune om finansiering og gjennomføring av dette tiltaket. Forprosjekt er utarbeidet.  Styret søker også om kr. 200000,- til skjøtsel av kulturmark, og kr. 100000,- til produksjon av nye informasjonstavl ...

(Publisert:12.01.2021)

Ny DNT-hytte på Haldorbu

Langsua nasjonalparkstyre godkjente i møte 02.11.20 DNT- s plan for bygging av ny hytte på Haldorbu i Øystre Slidre kommune. Den nye hytte skal erstatte en av de eksisterende som  står på samme plassen. Saken skal videre behandles av Statskog som grunneier og Øystre Slidre kommune.

(Publisert:30.11.2020)

Signaler om kommende smågnagerår

Haukugla (bildet) har inntatt Langsua. Samtidig ser vi en del musespor på snøen. Kan det være et gode forhåndsvarlser om et smågnagerår ut over vår og sommeren? I så fall kan fugle- og dyreinteresserte få fine opplevelser. Det kan bety hekking av flere rovfugarter. Kanskje får vi et "fjellvåkår" også.

(Publisert:30.11.2020)
Vis nyhetsarkiv