Nyheter

Workshop utvikling av Synnfjell

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Nasjonalparkforvalter deltok denne uka på en workshop om utviklingen av Synnfjellområdet i Nordre Land kommune. Ca. 50 personer deltok deriblant reiselivsaktører i området, Visit Lillehammer, grunneiere, Land utvikling og Nordre Land kommune. Firmaet Norsk turistutvikling som holder til på Lillehammer, leder prosessen.  

(Publisert:30.01.2020)

Søknad om tiltaksmidler for 2020

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Nasjonalparkstyret har søkt Miljødirektoratet om tiltaksmidler for 2020 som bla. omfatter:  - Skjøtsel av kulturmark, flere lokaliteter. - Detaljplanlegging og etablering av startpunkt Verksodden i Sør-Fron. - Besøksside på nett for nasjonalparken. - Restaurering av stier og kanalisering av ferdsel med klopplegging og steinlegging.  - Kortversjon av forvaltningsplanen. - ...

(Publisert:30.01.2020)

Nytt omfattende elgmerkeprosjekt

Med det første startes et stort elgmerkeprosjekt i Langsua og de tilgrensende områdene. Prosjektet går i regi av rettighetshaverne, kommunene og fylkeskommunen. Norsk institutt for naturforskning skriver i sin søknad om bruk av helikopter følgende: I forbindelse med elgmerking og evt. elgtelling for det nystartede/kommende elgprosjektet i Oppland, søkes det om tillatelse til lavtflyging og evt. ...

(Publisert:10.01.2020)

Forvaltningsplan Langsua - framdrift

Nasjonalparkstyret har lagt opp til følgende framdrift i sine nærmeste styremøter:  - 27.01: Foreløpig vurdering av innkomne uttalelser - 02.03: Ferdigstilling av planen - Oversendelse deretter til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. Det kom inn 45 uttalelser som nå vurderes. 

(Publisert:10.01.2020)

Startpunkt Verksodden - forprosjektrapport klar

Langsua nasjonalparkstyre har i  samarbeid med Oppland fylkeskommune og Sør-Fron kommune fått utarbeidet et forprosjekt for et start- og informasjonspunkt på Verksodden i Sør-Fron kommune. Hensikten med prosjektet er å ønsket velkommen til verneområdene, informere og natur- og kulturkvaliteter (herunder bergverkshistorien) og ruste opp eksisterende parkerings- og oppholdsareal. Nordplan er ...

(Publisert:10.01.2020)
Vis nyhetsarkiv