Nyheter

Flere rovfuglarter finnes i Langsua

(Publisert:12.12.2017)

Mulige tiltak i Langsua 2018

Storfe i Dokkfaret

Langsua nasjonalparkstyre vil søke Miljødirektoratet om midler til følgende tiltak neste år: - Oppgradering av innfallsporten på Holsbru i Gausdal. Stikkord: Bedre parkering, informasjon,   avgrensning mot kafeen, signalelement nasjonalpark, DNT-sti  mm.  - Skjøtselsbeite flere steder for å sikre verneverdig vegetasjon og landskap. - Trykking av info-hefte om verneområdene på ...

(Publisert:11.12.2017)

Forum for natur og friluftsliv besøkte Langsua nasjonalparlstyre

Daglig leder Ole M. Fossli orienterte 04.12. om organisasjonens virksomhet og om holdningene til endringer i lovverket når det gjelder bla. sykling i utmark mm. Han gav følgende karakterer til Langsua nasjonalparkstyre:  - Forvaltning og rolleforståelse: Bra - Medvirkning: Forbedringspotensiale - Vekting av ulike interesser i Rådgivende utvalg: Bra

(Publisert:05.12.2017)

Statens naturoppsyn sin aktivitet i Langsua i år

Skogstorkenebb

Følgende tiltak er bla. utført: - Kartlegging av dobbeltbekassinleiker . - Oppsetting av lytteutstyr for evt. å finne hekkeplasser for hubro. - Oppsetting av verneskilt i hele området- omfattende arbeid. - Rydding av einer på Fjelldokkbua. - Sjekking om tillatelser til endring av bygg mm. er utført riktig. - Montert verneplakett på Svarthamar. En hyggelig nyhet er at det observeres mer ...

(Publisert:05.12.2017 Sist endret:11.12.2017)
Vis nyhetsarkiv