Nyheter

Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Velkommen til en titt og en kaffeprat!  Åpningen finner sted torsdag 18. juli, kl. 1130. Tiltaket omfatter en opprusting av hele Holsbruområdet med korttids- og langtidsparkering, kanter og grøntarealer, informasjonsplattform, nye stier, miljøstasjon, drenering av kjørearealer samt toppdekke og ny veibom. Fylkesmannen og representanter fra Miljødirektoratet vil være til stede sammen ...

(Publisert:15.07.2019)

Temakveld i Gausdal 20.juni - Gammel bergkunst

En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)

Ta en titt på på dette spennende programmet. Og hør blant om funnet av bergkunsten fra Espedalen som er spesielt i nasjonal sammenheng. Velkommen til temakveld Gausdal folkebibliotek. Gratis inngang. Foto: Finn Audun Grøndahl. 

(Publisert:12.06.2019 Sist endret:14.06.2019)

Ny skilting til Langsua nasjonalpark

Statens vegvesen vil gjennomføre følgende skilting til Langsua nasjonalpark fra Valdressida. - I krysset Fv. 204/avkjøring til Svarthamar (Etnedal kommune) - Krysset Fv. 204/Synnfjellvegen ved Oppsjøen (Nordre Land kommune) - Krysset Fv. 287/kommunal – privat veg til Storeskag (Øystre Slidre kommune) - Krysset Fv. 51/Fv. 287 Heggenes (Øystre Slidre kommune) Langsua nasjonalparkstyre søkte i ...

(Publisert:21.05.2019)

Åpning nytt forvaltningsknutepunkt i Segalstad bru

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Åpningen finner sted 7. juni ved at Fjerdrum skole i Segalstad bru har aktiviteter og oppgaver der om fugler og dyr.  Knutepunktet omfatter Langsua nasjonalparkstyre, Gausdal fjellstyre, Randsfjordmuseet as og Statens naturoppsyn. Her er det satt opp et stort kart over hele Langsua, skjerm med fine bilder og annet innformasjonsmateriell. En interaktiv fysisk modell er snart operativ ...

(Publisert:14.05.2019 Sist endret:21.05.2019)

Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Informasjonsplattformen - statust okt. 2018 - ferdigstilles vår 2019.

Åpning av startpunktet på Holsbru finner sted 18. juli. Den viktigste innfallsporten til Langsua er da ferdig rustet opp med flere typer tiltak i løpet av fjoråret og i år. Mer informasjon om åpningen kommer. Kontakt: Morten Liebe, fmopmli@fylkesmannen.no, 41677672. 

(Publisert:02.05.2019)
Vis nyhetsarkiv