Nyheter

Styremøter første halvår

Langsua nasjonalparkstyre har to møter før sommerferien; 12. mai og 15. juni. Styret befarer noen plasser i Langsua i fbm. sistnevnte møte. 

(Publisert:25.03.2021)

Aktivitetsrapport 2018 - 2020

Vi har utarbeidet en oversikt over aktiviteter i regi av Langsua nasjonalparkstyre for de siste tre årene. Les her.

(Publisert:11.03.2021)

Skjøtsel av kulturmark

Storfe i Dokkfaret

Beite, slått, ryddig einer og andre busker. Langsua nasjonalparkstyre vil bruke 195000,- på skjøtsel av kulturmark i inneværende år. Dette gjøres sammen med flere brukere.

(Publisert:03.03.2021)

Ny besøksside for Langsua

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Nettopp lansert. Det er bare å besøke på www.langsua.no. Hva synes du?

(Publisert:03.03.2021)

Langsua nasjonalpark fyller ti år 11. mars

Langsua nasjonalpark utgjør ca. halvparten av et vernekompleks på hele 1000km2 med til sammen 11 verneområder. Vernet legger grunnlaget for at planter, dyr og fugler og kulturminner kan tas vare på for framtida.

(Publisert:03.03.2021)
Vis nyhetsarkiv