Nyheter

Øystre Slidre nasjonalparkkommune

Kommunen er godkjent som nasjonalparkkommune av Miljødirektoratet. De søker nå opptak i foreningen "Norges nasjonalparkkommuner; https://nasjonalparkkommuner.no/.  Fra tidligere er Gausdal av kommunene i Langsua, godkjent som nasjonalparkkommune.

(Publisert:26.11.2019)

Hogst langs Liomsetervegen

Langsua nasjonalparkstyret har i møte 11.11 gitt Gausdal allmenningsstyre tillatelse til å hogge gran langs Liomsetervegen på strekningen fra Holsbru til Dokkvollan. Det vil samtidig bli tatt ut bjørk som blir kuttet opp til flis. Hogsten er planlagt startet opp med det aller første. Styret har bla. satt vilkår om at furu og lauvtrær utenom bjørk ikke skal hogges. Det skal praktiseres lukkede ...

(Publisert:15.11.2019)

Ny skilting til Ormtjønnkampen

Skilting til Ormtjønnkampen

Statens vegevesen har nylig satt opp nytt skilt i samarbeid med Langsua nasjonalparkstyre. Turen opp til Ormtjønnkampen tas av noen tusen mennesker hvert år. Herfra har du bla. flott oversikt over den sørlige delen av Langsua. Turen tar en times tid og stien er god.   

(Publisert:15.11.2019)

DNT - Ny selvbetjent hytte på Storeskag i Øystre Slidre

DNT har fått tillatelse fra Øystre Slidre kommune og Langsua nasjonalparkstyre til å bygge en ny selvbetjent hytte inne på seterområdet på Storeskag. Hyttas utseende blir en modifisert utgave av Heddahytta tilpasset den lokale byggeskikken. DNT har til nå leid ei seterbu i det samme området.  

(Publisert:24.09.2019)

Klopplegging retning Buatindbu i Øystre Slidre

DNT ønsker å klopplegge noen veldig våte avgrensete partier på stien fra Storeskag til Buatindbu. Langsua nasjonalparkstyre har i møte 11.11. gitt tillatelse til klopplegging på totalt 45 m på denne strekningen. Arbeidene vil bli gjennomført til sommeren.

(Publisert:24.09.2019 Sist endret:15.11.2019)
Vis nyhetsarkiv