Nyheter

Temakveld tirsdag 26. mars i Gausdal

Tittel "Gestapos mest ettersøkte nordmenn", se programmet. (bruker du Chrome, trykk først på overskriften "Temakveld osv...) Du får innsikt i noe av spesielle krigshistorien som fant sted i Langsua og i Valdres. Velkommen! 

(Publisert:11.03.2019)

Ny brosjyre for Langsua nasjonalpark

Miljødirektoratet i samarbeid med Langsua nasjonalparkstyre lager i disse dager en ny brosjyre for nasjonalparken. Brosjyra kommer ut på norsk og engelsk. Den inngår i direktoratets serie for nasjonalparkene.  Foto: Thor Østbye.

(Publisert:19.02.2019)

Tiltaksmidler til Langsua i 2019

En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)

Langsua nasjonalparkstyre har fått et tilskudd på kr. 870000,- fra Miljødirektoratet til konkrete tiltak i år. Styret fordeler midlene på forskjellige prosjekter i møte 4. mars. Det er opplagt ut fra direktoratets behandling at prosjekt Holsbru - ferdigstilling av startpunktet - vil bli gjennomført i sommer. Skjøtsel av kulturmark skal videreføres og ny klopplegging i våte partier utføres.

(Publisert:19.02.2019)

Appen "Ferdast" - oversikt motorferdsel i utmark

Prosjekt "Park track" har funnet sitt nye navn "Ferdast". Det støttes økonomisk av Miljødirektoratet både i 2018 og i 2019. Vi samarbeider nå med prosjekt "Forenkling av utmarksforvalningen" i regi av fagmiljøet i Lom. Appen vil bidra til at vi får en bedre forvaltning av verneområdene, og det samme gjelder kommunene når det gjelder sine andre utmarksområder. Ferdast tar nye steg og skal ...

(Publisert:06.02.2019)

Endring av skiløypetraseer - Synnfjelløypene

Skiløype fra nordenden av Synnfjorden gjennom Skardberga naturreservat er lagt ned av hensyn til verneverdiene i naturreservatet. Det er nødvendig å redusere ferdselen i reservatet pga. sårbar fugleart. Reservatet er totalt sett relativt lite, og ferdsel kan lett påvirke økosystemet. I stedet er det opprettet en permanent skiløype fra Oppsjøhøgda rundt Oppsjøen retning Rokvamsetra til ...

(Publisert:11.01.2019)
Vis nyhetsarkiv