Nyheter

Offentlig skilting til Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalparkstyre har nylig forespurt Statens vegvesen om de kan skilte til nasjonalparken fra offentlige vei. I første omgang har nasjonalparkstyret ønske om at det skiltes der veien til Ormtjernkampen tar av og ved Holsbru retning Limoseter begge langs Fv 204, og ved Øvre Svatsum langs Fv 255 retning Revsjøene . Både Gausdal kommune og Gausdal fjellstyre støtter et slikt tiltak. I alle ...

(Publisert:30.01.2018)

Ny kunnskap - Sommerfugler i Langsua

Illustrasjonsfoto - lunsjmøte 25.01.18

En ukjent verden for de fleste dukket opp da Reidar Voith i vårt lunsjmøte 25. jan satte fokus på dvergmøll og bladmøll. Det er faktisk bare ca. 10 personer i Norge som virkelig driver aktivt innen denne "bransjen". Feltundersøkelser langs aksen Kittilbu - Dokkfaret ble gjort sommeren 2017. Spennende funn så dagens lys. Vi vet litt mer om hva som finnes i Langsuas gamle skoger og myrkanter, ...

(Publisert:11.01.2018 Sist endret:26.01.2018)

Distriktsøvelse - Oppland røde kors

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Oppland røde kors gjennomfører en distriktsøvelse i Langsua i perioden 8.feb. til 11. feb. Basen blir på DNT-s betjente hytte på Liomseter, Dokkfaret landskapsvernområde. Aktiviteten foregår noe i Langsua nasjonalpark og for øvrig i Espedalen landskapsvernområde. Dekningsgraden for nødnettet skal også testes. Det forventes ca. 80 deltagere. En del av aktivitene foregår med snøscooter.

(Publisert:09.01.2018)

En spennende fjellverden

Dobbeltbekkasin i spill en dag i begynnelsen av juni.

45 frammøtte i Gausdal bibliotek fikk i går høre litt av hvert om planter og fugler i Langsua - bare noen smakebiter:  - Langsua er et viktig hekkeområde for myrhauk i nasjonal sammenheng, hele 25 par er registrert hekkende enkelte år. - Og ti dobbeltbekkasinleiker er registert med tilsammen 125 hanner på plass. Hunnene var sikkert også til stede. Langsua er viktig for denne arten også ...

(Publisert:03.01.2018 Sist endret:09.02.2018)

Besøksstrategien er vedtatt

Langsua nasjonalparkstyre har vedtatt besøksstrategien for verneområdene i Langsua. Det er foretatt en begrenset høringsrunde. Denne runden gav en rekke gode innspill til konkrete tiltak og samarbeidsformer framover. Disse forslagene vil styret ta seg i den årlige planleggingen av tiltak. Nasjonalparkstyret takker for innsatsen.Strategien blir lagt ut på denne siden rett over nyttår. Essensen i ...

(Publisert:28.12.2017)
Vis nyhetsarkiv