Nyheter

Endring av skiløypetraseer - Synnfjelløypene

Skiløype fra nordenden av Synnfjorden gjennom Skardberga naturreservat er lagt ned av hensyn til verneverdiene i naturreservatet. Det er nødvendig å redusere ferdselen i reservatet pga. sårbar fugleart. Reservatet er totalt sett relativt lite, og ferdsel kan lett påvirke økosystemet. I stedet er det opprettet en permanent skiløype fra Oppsjøhøgda rundt Oppsjøen retning Rokvamsetra til ...

(Publisert:11.01.2019)

Ny epost-adresse for søknader til Langsua nasjonalparkstyre

Fylkesmannen Innlandet er etablert fra 1. januar. Søknader til Langsua nasjonalparkstyre sendes til fminpost@fylkesmannen.no der vi har vårt saksarkiv. 

(Publisert:08.01.2019)

Årsrapport 2017

Årsrapport for 2017 finner du her.

(Publisert:04.01.2019)

Aktuelle prosjekter 2019 i Langsua

Langsua nasjonalparkstyre søker med det første Miljødirektoratet om tilskudd til følgende prosjekter for 2019: - Ferdigstilling av innfallsporten på Holsbru i Gausdal, vekt på informasjonstiltak og   tilrettelegging av langtidsparkering. - Skjøtsel av kulturmark flere steder i Langsua. - Planlegging av ny innfallsport på Lenningen i Etnedal, og i Oppsjøkrysset i Nordre Land. - ...

(Publisert:02.01.2019)

Forvaltningsknutepunktet flyttes snart

Jervespor, Marsteinhøgda, 2013

Vi - kontorene til Gausdal fjellstyre, Langsua nasjonalparkstyre, SNO og Randsfjordmuseet, flyttes til østenden av kommunehuset dvs. i det tidligere DNB-lokalet. Opprustingen av dette lokalet har såvidt begynt. Tidspunktet for flyttingen er ennå ikke klart. I fellesarealet ønsker vi velkommen til en fjellprat, og info om Langsua og aktivitetene der. Vi er fram til møtene i et enda bedre lokale ...

(Publisert:27.12.2018)
Vis nyhetsarkiv