Styredokument og vedtak

Skaget om høsten
Skaget om høsten, Foto: Reidar Gran

Protokollene for nasjonalparkstyret og arbeidsutvalet er de offisielle møtebøkene for disse organene. Sekretariatet (nasjonalparkforvalterne) utarbeider en saksinnstilling med forslag til vedtak, mens nasjonalparkstyret/arbeidsutvalget er politisk vedtaksmyndighet.

Styret har delegert vedtak i saker av kurant karakter til nasjonalparkforvalterne. Disse sakene blir bare referert på styremøtene under navnet "Delegerte saker". Slike delegerte saker kan leses i sin helhet i Miljøvedtaksregisteret.


Søknader til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengelig gjennom søk i  Offentleg elektronisk postjournal (OEP).

(Publisert:19.03.2015 Sist endret:03.11.2017)

Styreinnkalling/protokoller 2019 -2020

2019 og 2020 Utvalg  Dato Innkalling  Protokoll Styret 040319 Innkalling 040319 Protokoll 040319 Styret  240619 Innkalling 240619  Protokoll 240619 Styret  300919  Avlyst    Styret  111119  Innkalling 111119 Protokoll 111119 Styret  270120  Innkalling 270120 Protokoll 270120 Styret 020320  Innkalling 020320 Protokoll 020320 Styret  180320   Innkalling 180320 Protokoll 180320 Styret    110520...

(Publisert:13.01.2016 Sist endret:01.10.2020)