Styredokument og vedtak

Skaget om høsten
Skaget om høsten, Foto: Reidar Gran

Protokollene for nasjonalparkstyret og arbeidsutvalet er de offisielle møtebøkene for disse organene. Sekretariatet (nasjonalparkforvalterne) utarbeider en saksinnstilling med forslag til vedtak, mens nasjonalparkstyret/arbeidsutvalget er politisk vedtaksmyndighet.

Styret har delegert vedtak i saker av kurant karakter til nasjonalparkforvalterne. Disse sakene blir bare referert på styremøtene under navnet "Delegerte saker". Slike delegerte saker kan leses i sin helhet i Miljøvedtaksregisteret.


Søknader til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengelig gjennom søk i  Offentleg elektronisk postjournal (OEP).

(Publisert:19.03.2015 Sist endret:03.11.2017)

Styreinnkalling/protokoller 2018 og 2019

2019 Utvalg  Dato Innkalling  Protokoll Styret 040319 Innkalling 040319 Protokoll 040319 Styret  240619 Innkalling 240619  Protokoll 240619 Styret  300919  Avlyst    Styret  111119  Innkalling 111119 Protokoll 111119 Styret  270120  Innkalling 270120                           2018 Utvalg  Dato  Innkalling                     Protokoll  Styret  120318 Innkalling 120318 Protokoll 120318 Styret...

(Publisert:13.01.2016 Sist endret:24.01.2020)