Rådgivende utvalgOversikt over interessegrupper og organisasjoner som er representerte i rådgivende utvalg.

Rådgivende utvalg skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet: Grunneiere, næringsinteresser og miljøorganisasjoner. Det rådgivende utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men kunne gi uttale om overordna strategier og særlige forhold.

 

 

  Medlem Vara Antall
Oppland bondelag Bente Oxhovd Roger Nymoen Lyseng og Anders Hole Fyksen  1
Oppland bonde- og småbrukarlag Arne Kristian Holslien Anne Sælid Hanslien 1
Forum for natur og friluftsliv avd. Oppland Geir Høitomt, Unni-Flora Sverdrup og Ole Morten Fossli Heidi Kristoffersen og Kristen Rustad  3

DNT Oslo og Omegn /                DNT Lillehammer  / DNT Valdres

Jan Erik Reiten/ Ragnvald Jevne/    Xx Xx

Kari Merete Horne/           Torill Uthberg 3
Skrautvål sameige Arnold Skaar  Øystein Lund  1
Espedalen bygdealmenning    Kvikne-Skåbu grunneierlag Ole Petter Kleiven Åge Ekre Jon Helge Silli  Kjetil Harildstad 2
Private grunneiere i Etnedal Anne Marie Solbrekken   1
Private grunneiere i Øystre Slidre Jan Ove Bredesen  Olav Alfstad 1
Private grunneiere i Nordre Land Albert Odde Aamodt   1
Øystre Slidre fjellstyre Reidar Gran  Stine Schlytter 1
Torpa fjellstyre Per Ole Lunde   1
Gausdal fjellstyre Ingeborg Ørslien  Even Røhnebæk 1
Fron fjellstyre Grethe Gillebo Hans Petter Solberg 1
Statskog Håvard Lucasen  Borghild Simengård 1
Oppland fylkeskommune, Fagenhet for kulturarv Magnhild Apeland   1
Reiselivet: Valdres destinasjon, reiselivet i Espedalen og reiselivet i Nordre Land og Etnedal Julia Helgesen, Arthur Bredli       Maj Elin Storeide Merete Hovi, Berit Brenden Bredli,  Syver Thon 3
Glommens og Laagens Brukseierforening / Eidsiva Tore Sollibråten,   1
Tamreinnæringen, Fram tamreinlag Hallgeir Opdal   1
Randsfjordmuseene Xx Xx   1
Høyskolen i Lillehammer Thor Flognfeldt   1
Mjøsen/Viken skog Torun Heringstad Ole Martin Alfstad 1
Sum     28
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:08.03.2016)