Møtekalender


Møter i Langsua nasjonalparkstyre er opne offentlege møter. Innkalling med sakspapirer vert sendt til styret, og samstundes lagt ut på nettsida. Etter møtet vert protokoll (referat) også lagt ut her på nettsidene.

Etter møtet vert vedtaksbrev sendt til søkjar, med kopi til Miljødirektoratet, Fylkesmannen, kommune, grunneigar og eventuelt andre partar. Vedtaket leggast også ut innan tre dagar i Miljøvedtaksregisteret, kor det er offentleg tilgjengeleg. Dokument som ikkje er unnateke frå offentleg innsyn kan dessutan søkast opp via offentleg elektronisk postjournal (OEP).

Møtekalender 2016

5. januar AU-møte
2. mars Styremøte
25. april Styremøte
mai  
juni  Styremøte
august  
september Styremøte
november Styremøte