ArbeidsutvalStyret kan velgje å nedsette eit arbeidsutval på tre medlemmer. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

 

2016-2019:

I konstituerande møte 2. mars 2016 vedtok Langsua nasjonalparkstyre å nedsette eit arbeidutval sett saman av leiar, nestleiar og eit styremedlem, samt velge personlege vara for dei:

  Arbeidsutval (AU) Personleg vara
leiar Olav Olstad Ole T. Muriteigen
nestleiar Kjell Berge Melbybråten Håvard Halvorsen
medlem Ingjerd Thon Hagaseth Marit M. Rønningen
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:08.03.2016)