Nasjonalparkstyret

Liomsæter i Dokkfaret
Liomsæter i Dokkfaret, Foto: Inger Nes - FMOP

 

Langsua nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljøverndepartementet som forvaltningsmyndighet for ( Info-hefte for alle verneområdene):

  -  Langsua nasjonalpark
  -  Haldorbu landskapsvernområde
  -  Storlægeret landskapsvernområde
  -  Dokkfaret landskapsvernområde
  -  Espedalen landskapsvernområde
  -  Kjølaåne naturreservat 
  -  Røssjøen naturreservat
  -  Skardberga naturreservat
  -  Oppsjømyra naturreservat
  -  Hersjømyrin naturreservat

Leder av styret er Olav Olstad (tlf. 95856330, olav.olstad@politikerportal.gausdal.no) fra Gausdal kommune, kommunestyret. Nestleder er Kjell Berge Melbybråten i Øystre Slidre.

Planlagte styremøter: 27.01 og 02.03.20.

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra nasjonalparkstyret blir arkivert hos Fylkesmannen Innlandet. Derfor er postadressa til nasjonalparkstyret den samme som til Fylkesmannen Innlandet. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokumenter knyttet til nasjonalparkstyret tilgjengelige gjennom Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Under er en link til dokument som er knyttet til Langsua nasjonalparkstyre den siste måneden på OEP. Klikk på "endre søkekriterie" for å utvide eller innskrenke søket i tid.