Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Langsua nasjonalparkstyre møtte SP-politikere
(Publisert:10.04.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
1 mill. til tiltak i Langsua 2018
(Publisert:14.03.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Langsua nasjonalparkstyre - møte 12.03.18
(Publisert:08.03.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Skjøtselsbeiting i Langsua
(Publisert:22.02.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Utsnitt av plassen ved Holsbru sommer 2017
Etablering av informasjons- og startpunkt på Holsbru i Gausdal
(Publisert:22.02.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Offentlig skilting til Langsua nasjonalpark
(Publisert:30.01.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Illustrasjonsfoto - lunsjmøte 25.01.18
Ny kunnskap - Sommerfugler i Langsua
(Publisert:11.01.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell
Distriktsøvelse - Oppland røde kors
(Publisert:09.01.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Dobbeltbekkasin i spill en dag i begynnelsen av juni.
En spennende fjellverden
(Publisert:03.01.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
149 artiklar totalt. Viser treff 70 - 80
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar