Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Langsua - et lagspill
(Publisert:24.03.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Jervespor, Marsteinhøgda, 2013
SNO overvåker rovviltbestandene nøye
(Publisert:20.03.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Kommunehuset i Gausdal
Møte i nasjonalparkstyret 2. mars 2015
(Publisert:18.03.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Storhølipiggen fra Storhølisætra.
DNT endrer navnebruken fra Huldreheimen til Langsua
(Publisert:17.03.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Forvaltningsknutepunktet for Langsua til Gausdal
(Publisert:14.11.2012 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Olav Olstad fra Gausdal ble Langsua-leder etter "tautrekking"
(Publisert:14.11.2012 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Langsua
Langsua nasjonalpark er opprettet
(Publisert:29.06.2012 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
149 artiklar totalt. Viser treff 140 - 149
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
Søk i artiklar