Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Møte i nasjonalparkstyret 11. juni 2015
(Publisert:17.06.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
I sommer blir det bestillingsrute over Vestfjellvegen!
(Publisert:16.06.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Nasjonalparkstyret vil vite mer om friluftslivet i Langsua
(Publisert:15.06.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Innspill fra landbruksmøte på Fagernes
(Publisert:12.06.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Styremøte 11. juni - møteinnkalling
(Publisert:08.06.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Innspill fra landbruksmøte på Lillehammer
(Publisert:04.06.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Bli med på tur i Gausdal Vestfjell!
(Publisert:04.06.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
1. juni er fristen for å levere kjørebok
(Publisert:18.05.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Kurs i ljåslått på Kittilbu
(Publisert:12.05.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Regionale møter med landbruksnæringen
(Publisert:12.05.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
146 artiklar totalt. Viser treff 120 - 130
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar