Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Styremøte 28. september - møteinnkalling
(Publisert:22.09.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Møte i AU 7. september
(Publisert:15.09.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Møte med fjelloppsyn og SNO om forvaltningsplanarbeidet
(Publisert:10.09.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Skjøtsel ved Nordbua i Espedalen LVO før tiltak.		
Foto: Kjølv Øystein Falklev
Kampen mot gjengroing fortsetter!
(Publisert:03.09.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Elever fra Torpa barne- og ungdomskule fant bjørnehiet. Foto: Ole Knut Steinset, SNO
På leiting etter bjørnehi
(Publisert:27.08.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Ljåslått på Ånstadsetra
Vellykket slåttekurs
(Publisert:23.07.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Langsuadag i Sør-Fron
(Publisert:22.07.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Innspill til forvaltningsplanen
(Publisert:14.07.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Nå kan du abonnere på nyheter fra Langsua
(Publisert:14.07.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Kittilbu sætergrends nye «storstue». Fugleskjul ved Kittilbudammen. Foto: Kjølv Ø. Falklev
Noe er på gang ved Kittilbu....
(Publisert:10.07.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
149 artiklar totalt. Viser treff 110 - 120
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar