Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Flere rovfuglarter finnes i Langsua
(Publisert:12.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Storfe i Dokkfaret
Mulige tiltak i Langsua 2018
(Publisert:11.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Skogstorkenebb
Statens naturoppsyn sin aktivitet i Langsua i år
(Publisert:05.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Illustrasjon fedrift
Temakveld om fedriftene i tidligere tider
(Publisert:30.10.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)
Mye vann i fossen ved Holsbru i oktober!
(Publisert:20.10.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Langsua nasjonalparkstyre - nye vedtak
Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Toalettanlegget åpnet 260617
Tilskudd til Langsua nasjonalparkstyre
Morten Liebe (Publisert:17.10.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Verneskilt nasjonalpark
Verneskilt satt opp
(Publisert:09.10.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
146 artiklar totalt. Viser treff 80 - 90
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar