Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Styremøte 16. november - møteinnkalling
(Publisert:11.11.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Innspill fra landbruksmøte på Vinstra
(Publisert:02.11.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Norske nasjonalparker - sett med utenlandske øyne
(Publisert:28.10.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Søknader: Bedre veiledning og forenkling
(Publisert:28.10.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Møte i nasjonalparkstyret
(Publisert:01.10.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Styremøte 28. september - møteinnkalling
(Publisert:22.09.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Møte i AU 7. september
(Publisert:15.09.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Møte med fjelloppsyn og SNO om forvaltningsplanarbeidet
(Publisert:10.09.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Skjøtsel ved Nordbua i Espedalen LVO før tiltak.		
Foto: Kjølv Øystein Falklev
Kampen mot gjengroing fortsetter!
(Publisert:03.09.2015 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
125 artiklar totalt. Viser treff 80 - 90
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. >
 17. »
Søk i artiklar