Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell
Distriktsøvelse - Oppland røde kors
(Publisert:09.01.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Dobbeltbekkasin i spill en dag i begynnelsen av juni.
En spennende fjellverden
(Publisert:03.01.2018 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Besøksstrategien er vedtatt
(Publisert:28.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
God jul til alle!
(Publisert:22.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Skjeggklokka - Langsua, ett av få voksesteder i verden
(Publisert:12.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Flere rovfuglarter finnes i Langsua
(Publisert:12.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Storfe i Dokkfaret
Mulige tiltak i Langsua 2018
(Publisert:11.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Skogstorkenebb
Statens naturoppsyn sin aktivitet i Langsua i år
(Publisert:05.12.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
Illustrasjon fedrift
Temakveld om fedriftene i tidligere tider
(Publisert:30.10.2017 Sist endret:04.05.2018)
Les mer»
121 artiklar totalt. Viser treff 50 - 60
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. >
 16. »
Søk i artiklar