Tiltak og prosjekt

Her finnes informasjon om tiltaksplaner og -rapporter for de enkelte år.

Verneområdestyret ber hvert år om midler for gjennomføring av tilrettelegging og skjøtsel i verneområdene. Midlene bevilges over statsbudsjett og fordeles av Statens naturoppsyn (SNO). Styrets tiltaksplaner legges til grunn for bevilgning det enkelte år.

Prosjekter

Beskrivelse av prosjekter finnes her

 

Tiltaksplaner

2020

Tiltaksrapport

Vedtatt tiltaksplan (25.feb 2020)

Forslag tiltaksplan (8.jan 2010)

UTKAST til plan (22.nov 2019)

 

2019

Tiltaksrapport

Vedtatt tiltaksplan (02.04.2019)

Forslag tiltaksplan (25.mars 2019)

UTKAST til plan (18.des 2018)

 

2018

Tiltaksrapport

Justeringer

Endelig tiltaksplan (5.april 2018)

Forslag tiltaksplan (april 2018)

Idéer til tiltak (20.nov 2017)

 

2017

Tiltaksrapport

Justeringer

Endelig tiltaksplan

Prioritert tiltaksplan (des 2016)

Idéer til tiltak (oktober 2016)

2016

Tiltaksrapport 2016 (6.mars 2017)

Justeringer

Endelig tiltaksplan

Prioritert tiltaksplan

Foreløpig tiltaksplan (21.12.2015)

2015

Tiltaksrapport

Justeringer

Endelig tiltaksplan

Prioritert tiltaksplan

Foreløpig tiltaksplan (desember 2014)

 

2014

Tiltaksrapport

Justeringer

Endelig tiltaksplan

Prioritert tiltaksplan

Foreløpig tiltaksplan 

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:01.07.2020)

Prosjekter